top of page

[관련기사] 2021년 일본 검정 중·고등학교 사회과 교과서 분석 기자회견


KBS

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5151130&ref=AMBC

https://imnews.imbc.com/news/2021/world/article/6134468_34880.htmlEBS

http://news.ebs.co.kr/ebsnews/allView/20481660/NJTBC

https://news.jtbc.joins.com/article/article.aspx?news_id=NB11998583

https://news.jtbc.joins.com/article/article.aspx?news_id=NB11998613연합뉴스

https://www.yna.co.kr/view/AKR20210330090000073?input=1195m

https://www.yna.co.kr/view/PYH20210330225200013?input=1196m

https://www.yna.co.kr/view/PYH20210330225100013?input=1196m

https://www.yna.co.kr/view/PYH20210330225000013?input=1196m

https://www.yna.co.kr/view/PYH20210330224900013?input=1196m

https://www.yna.co.kr/view/PYH20210330225300013?input=1196m

https://www.yna.co.kr/view/PYH20210330225400013?input=1196m

https://www.yna.co.kr/view/AKR20210330171200004?input=1195m

https://www.yna.co.kr/view/AKR20210330169100073?input=1195m

https://www.yna.co.kr/view/AKR20210330176800022?input=1195m

https://www.yna.co.kr/view/PYH20210330225400013?input=1196m

https://www.yna.co.kr/view/AKR20210330171200004?input=1195m

https://www.yna.co.kr/view/AKR20210330169100073?input=1195m

https://www.yna.co.kr/view/AKR20210330176800022?input=1195m

https://www.yna.co.kr/view/AKR20210330179200073?input=1195m

https://www.yna.co.kr/view/AKR20210330169151073?input=1195m

https://www.yna.co.kr/view/AKR20210405109800073?input=1195m한겨레

http://www.hani.co.kr/arti/international/japan/988852.html

http://www.hani.co.kr/arti/international/japan/988885.html뉴시스

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=100&oid=003&aid=0010420734

https://newsis.com/view/?id=NISI20210330_0017300268

https://newsis.com/view/?id=NISI20210330_0017300260

https://newsis.com/view/?id=NISI20210330_0017300261

https://newsis.com/view/?id=NISI20210330_0017300262

https://newsis.com/view/?id=NISI20210330_0017300263

https://newsis.com/view/?id=NISI20210330_0017300264

https://newsis.com/view/?id=NISI20210330_0017300266

https://newsis.com/view/?id=NISI20210330_0017300267세계일보

https://www.segye.com/newsView/20210330516432?OutUrl=naver

https://www.segye.com/newsView/20210330518533?OutUrl=naver

https://www.segye.com/newsView/20210330519078?OutUrl=naver한국일보

https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2021033019170001085?did=NA

https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2021033109300000239?did=NA

https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2021040516070000929?did=NA경향신문

http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=202103302052015&code=990101한국경제

https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202103300356&t=NN아시아경제

https://view.asiae.co.kr/article/2021033017305696552헤럴드경제

http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210330001129

http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210330001150서울신문

https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20210331008015&wlog_tag3=naver

https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20210331008017&wlog_tag3=naver메트로신문

https://www.metroseoul.co.kr/article/20210330500495UPI뉴스

http://www.upinews.kr/newsView/upi202103300112글로벌경제

https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=523115서울경제

https://www.sedaily.com/NewsView/22K0E2XO72강원일보

http://www.kwnews.co.kr/nview.asp?aid=221032900177조선에듀

http://edu.chosun.com/site/data/html_dir/2021/03/31/2021033101396.html아시아엔

http://kor.theasian.asia/archives/289089내일신문

http://www.naeil.com/news_view/?id_art=381547공공뉴스

http://www.00news.co.kr/news/articleView.html?idxno=65426이투데이

https://www.etoday.co.kr/news/view/2010466

조회수 82회댓글 0개

최근 게시물

전체 보기

일본 정부의 교과서 기술에 대한 정치적 개입을 우려한다. 일본 정부는 2021년 고등학교 사회과 필수과목 검정에 이어 올해는 선택과목에 대한 검정결과를 발표하였습니다. 먼저 역사종합과 지리종합에 이어 이번에 검정을 통과한 일본사탐구, 세계사탐구, 지리탐구 등의 과목에서도 좀 더 좋은 교과서를 만들려는 필자들의 노력에 대해 경의를 표합니다. 특히 몇몇 교과서

bottom of page